Víra

Vydáno: 20/5/2020

Poznali jsme tedy, že oprávněnost naší meditace je založena na víře v Ducha přebývajícího uvnitř nás. Navíc je zde poznání, že to není naše modlitba, ale že se připojujeme k modlitbě Ježíše v Duchu v hloubce našeho bytí, kde se k našemu vědomí připojuje Jeho vědomí.

John Main vždy zdůrazňoval, že naše křesťanské přesvědčení můžeme ověřovat skrze zkušenost, zkušenost hluboké, kontemplativní modlitby, k níž meditace vede. Proto se stává čímsi více než jenom přesvědčením. Je to založeno na víře, důvěrném a milujícím vztahu k Bohu, vybudovanému a prohloubenému díky závazku pravidelné a věrné praxe: „V meditaci je naše cesta kupředu k tomuto vzrůstajícímu uvědomování Ducha modlícího se v nás, jednoduše v našem prohlubujícím se závazku říkat mantru. Právě věrné opakování našeho slova sceluje naše celé bytí. Dělá to tak proto, že nás přivádí do ticha, koncentrace, nezbytné úrovně uvědomění, která nám v hlubině našeho bytí umožňuje otevřít svoji mysl a srdce vůči Boží lásce.“ 

Mnozí mystikové, zvláště sv. Augustin a mistr Eckhart toto uvědomění nazývali ‚Zrození Krista v duši‘. John Main užívá přesně tatáž slova: „Meditace není nic jiného, než – příprava našeho srdce na zrození Krista…. Musíme nechat odejít vše ostatní, aby pro něj v našem srdci bylo místo.“

Právě náš věrný závazek meditovat, říkat mantru, nám umožní nechat odejít všechny myšlenky a obrazy povrchové roviny našeho uvědomění a vstoupit do této hlubší roviny uvědomění. Opravdu potřebujeme ‚nechat odejít svoje já‘, uvědomit si, že jsme daleko více, než si myslíme, že jsme. ‚Ego‘ se neustále pokouší nás umisťovat do středu pozornosti naší i druhých, a tím buduje bariéry oddělující nás od druhých, od stvoření a Božské skutečnosti. Nelze si uvědomovat, že existuje několik úrovní vědomí našeho bytí, pokud alespoň dočasně nenecháme odejít všechny svoje podmíněné myšlenky a obrazy. Nemůžeme si uvědomovat lásku bydlící v našem hlubokém středu, pokud neodejmeme ohnisko pozornosti ze sebe samých. Jestliže jsme jednou tuto lásku zakusili, byť jen na okamžik, změní to náš postoj ke každému i všemu kolem nás. Naše víra říká, že Bůh je láska a naše zkušenost na stezce meditace nás učí, že se této Skutečnosti můžeme uprostřed svého bytí dotknout.                                                                                                                                     

Začínáme přesvědčením a závazkem vůči stezce objevu svého pravého já v Kristu. Pokračujeme v naději a důvěře, že nám bude dána milost zakoušení této Skutečnosti. Tento závazek a důvěra tvoří podstatu naší víry.
                               
Kim Nataraja

přel. Jindřich Kotvrda

Všechny citace z knihy Hlad po hloubce a smyslu Ed. Peter Ng