Laurence Freeman

Laurence Freeman

Laurence Freeman je benediktinský mnich Kongregace Olivetské hory Congregation of Monte Oliveto a ředitel Světového společenství pro křesťanskou meditaci. Narodil se v Anglii a vzdělání získal v benediktinském řádu a na Univerzitě v Oxfordu vystudoval  literaturu. Předtím než vstoupil do benediktinského řádu, pracoval pro Organizaci spojených národů a v bankovnictví a žurnalistice.

Po vstupu do kláštera se jeho duchovním učitelem stal John Main, se kterým studoval a kterému také pomáhal při založení prvního křesťanského meditačního centra v Londýně. V roce 1977 odejel s Johnem Mainem na pozvání montrealského arcibiskupa do tohoto kanadského velkoměsta, aby zde založili benediktinskou komunitu mnichů a laiků, která se bude věnovat učení i praxi křesťanské meditace. Otec Laurence pak vystudoval teologii na Montreálské universitě a také na universitě McGill. V roce 1979 složil slavnostní řeholní sliby a v roce 1980 byl vysvěcen na kněze.

Po smrti Johna Maina v roce 1982 pokračoval v jeho učení křesťanské meditace, která se v této době pomalu začala rozvíjet jako světové společenství. V roce 1991 se otec Laurence navrátil zpět do Anglie, aby zde založil Mezinárodní centrum pro právě utvořené Světové společenství pro křesťanskou meditaci. Toto Světové společenství se nyní nachází přibližně ve sto zemích světa. Laurence Freeman je autorem mnoha knih a článků, např. Vnitřní světlo Light Within, Nesobecké Já Selfless Self, Předivo ticha Web of Silence a zvláště Ježíš, vnitřní učitel Jesus: The Treacher Within. Je také editorem a vydavatelem díla Johna Maina a členem rady nakladatelství Světového společenstvíMedio Media.

Vedl a účastnil se rozhovorů a mírových setkání, jako je např. Cesta míru Way of Peace s J. S. dalajlamou,a velmi aktivně se také účastní mezináboženského dialogu s představiteli jiných vyznání. Je rovněž neúnavným šiřitelem křesťanské meditace mezi dětmi a studenty a zasazuje se o to, aby tato kontemplativní tradice nanovo našla své místo v církvi i ve veřejnosti.