Úloha pozornosti

Vydáno: 14/1/2021

„Abychom vstoupili do tohoto posvátného a tajemného spojení se slovem Božím v nás přebývajícím, musíme mít nejprve odvahu stávat se stále tiššími…. Ticho kde musíme poslouchat, soustředit se, dávat pozor.“
Word into Silence (Slovo do ticha)

John Main zde přitahuje naši pozornost k úloze hlubokého naslouchání, vytrvalé přítomnosti. Soustředěná pozornost do jednoho bodu má silný účinek na způsob fungování našeho mozku, na způsob, jak nám náš mozek dovoluje přijímat a naladit se do různých úrovní skutečnosti.

Dr Shanida Nataraja ve své knize 'The Blissful Brain, Neuroscience and proof of the power of meditation (Úžasný mozek – neurověda a důkaz síly meditace)‘ vysvětluje, že náš mozek má dvě strany a přepínání mezi nimi je umožňováno silou pozornosti:

„Levá hemisféra je domovem nervových obvodů které pracují s jazykem a …. intelektuální funkcí lidského mozku (tj naše ego). Během meditace má meditující přístup do funkce pravé hemisféry….. Pokusy naznačují, že pravá hemisféra zachycuje daleko pravdivější reprezentaci zkušenosti. Naše levá hemisféra má tendenci filtrovat naše zkušenosti, takže zapadnou do našeho zavedeného vnímání sebe samých a světa. Zkušenosti které se hodí do našeho světového názoru a „povzbuzují naše ego“ jsou zachytávány, zatímco ty které náš pohled na svět staví do výzvy a „podminovávají naše ego,“ jsou ignorovány. Pravá hemisféra zase zachytává celkovou zkušenost a tedy během meditace, kdy má praktikující přístup do pravé hemisféry, mohou často vystoupit dávno zapomenuté vzpomínky v plné barvě, nebo se mohou vynořit řešení k nevyřešeným problémům a dilematům. Proto meditace praktikujícímu poskytuje metodu, jak přepínat mezi dvěma způsoby myšlení a vnímání uskutečňovaného dvěma hemisférami.“

Toto přepínání mezi různými způsoby vnímání, které podává kompletnější obraz o tom, kým jsme, vede k hlubšímu sebepoznání. Jedině skrze opravdové poznání sebe sama tak, že necháme odejít filtry přes něž vnímáme skutečnost, můžeme zahlédnout Skutečnost Nejvyšší .

John Main zdůrazňuje důležitost následujícího:

Většina z nás se musíme nejprve dostat  do kontaktu se sebou samými, abychom se dostali do plného vztahu se sebou, předtím než se můžeme otevřeně obrátit k našemu vztahu s Bohem. Jinými slovy řečeno, můžeme říci, že musíme napřed najít, rozšířit a zakusit svoji vlastní schopnost pokoje, vyváženosti a harmonie, než můžeme začít oceňovat svého Boha a Otce, který je autorem vší harmonie a vyváženosti.“
Word into Silence (Slovo do ticha)

Kim Nataraja
přel. Jindřich Kotvrda