Soucit

Vydáno: 23/9/2019

Křesťanští pouštní otcové a matky 4. století, na jejichž učení založil Jan Kasián svoje díla, také tvoří základ Křesťanské meditace. John Main, náš zakladatel nám tuto cestu modlitby objevil v Kasiánových spisech ‚Rozmluvy‘ (Collationes), zvláště v kapitolách 9 a 10.

Ctnost, ke které všechno duchovní dílo pouštních otců a matek vedlo,  je nejvyšší ctnost soucitu. Jedině růst v lásce ke druhým se jeví jako spolehlivé znamení duchovního růstu. Když se Johna Maina ptali, jak se máme připravovat na meditaci, říkal: „mnoha skutky laskavosti“. Nakonec není podstatné, jak dobře meditujeme, ale jak dobře milujeme.

Pouštní způsob života nakonec vedl k úplné proměně bytí, proměně v oheň Lásky: „Abba Lot šel navštívit Abba Josefa a řekl mu: „Abba, pokud můžu, říkám svoji malou modlitbu (breviář). Trochu se postím, modlím se a medituji, žiji v pokoji a nakolik mohu, očišťuji svoje myšlenky. Co ještě jiného mohu dělat?“ Pak se stařec postavil a vztáhl svoje ruce k nebi. Jeho prsty se staly desíti lampami ohně a řekl mu: „Jestli chceš, celý se můžeš stát plamenem.“ Bůh, Božská energie, je Láskou. Meditace nás povede k zakoušení této lásky hluboko ve svém vlastním bytí a i my jím budeme proměněni.

Vše, co otcové (Abba) a matky (Amma) konali a učili, dělali ze soucitu s lidmi doposud zachycenými svými ‚démony‘: „Jeden bratr se ptal Abba Sisoese: 'Otče, co mám dělat, když jsem padl? Stařec odpověděl: 'Znova povstaň'. Bratr říká: 'Povstal jsem a znovu padl.' Stařec pokračoval: 'Povstávej znova a znova'. Bratr se zeptal: 'A jak dlouho?' Stařec odpověděl: 'Dokud nebudeš uchvácen buď ctností nebo hříchem.'“

Toto odmítnutí soudit druhé je dalším znamením soucitu. Náš zarytý zvyk neustále sebe sama soudit, je vlastně zřejmým nedostatkem soucitu. Jedině pokud přijmeme sebe sama takové, jací jsme, s chybami i se vším všudy, můžeme opravdově přijímat a milovat druhé.

Soucit je tedy opravdový základ a plod jejich praxe a naší praxe. Považuje se za ještě důležitější, než je modlitba:

„Může se stát, že nás během modlitby přijdou někteří bratři navštívit. Pak si musíme vybrat. Buď svoji modlitbu přerušíme, nebo rozesmutníme svého bratra odmítnutím odpovědi. Láska je ale větší, než modlitba. Modlitba je jednou z ostatních ctností, kdežto láska je všechny obsahuje.“ (Jan Klimak)

Kim Nataraja

přel. Jindřich Kotvrda

z archívu týdenní nauky rok 2, dopis 26