Povaha Božského

Vydáno: 26/1/2016

Otcové raného křesťanství zdůrazňovali, že svojí racionální myslí nemůžeme poznat Boha. Žádný koncept nebo jméno nejsou vůči němu spravedlivé. Dokonce viděli připojení jména Bohu jako rouhání, protože by to limitovalo nelimitovatelnost nebo pojmenovávalo nepojmenovatelné. Můžeme však zakusit Boží přítomnost, protože máme cosi společného, jak jsme viděli minulý týden. Můžeme Boha poznávat intuitivně, skrze náš 'nous', nejvyšší bod naší duše, který je také naším orgánem modlitby. Můžeme zcela jasně vidět, jak je teologie Johna Maina ve stejné linii s tímto raně křesťanským myšlením a jasněji pochopit jeho důraz na důležitost opuštění myšlenek a obrazů, abychom vstoupili do Božího ticha. Je zajímavé vidět, jak Klement Alexandrijský zacházel s nemožností poznání Boha přes obrazy a myšlenky. Biskup Kallistos Ware vysvětluje ve své kapitole knihy Cesta k srdci:

V Klementově mystické teologii je dominantní myšlenkou a základní scénou božské tajemství. Je apofatickým teologem, prvním křesťanským myslitelem užívajícím negativní teologii... Slovo apofatický je v podstatě základním slovem pro negativní a katafatický základním slovem pro pozitivní. K osvětlení významu katafatický a apofatický jsou zde příklady z veřejných oznámení.
Zde je katafatické oznámení: uvidíte přechod přes koleje, sloup s připevněnou krabicí. Na ní je elektrický zvonek a nápis:
Pozor! Zastav, dívej se a poslouchej.
Pokud zvonek zvoní, nepřekračuj koleje.
I když zvonek nezvoní, zastav, dívej se a poslouchej.
Může se stát, že zvonek nefunguje.

V katafatickém přístupu jsou připuštěny a vyjádřeny všechny možnosti.
Zde je apofatická zpráva z Austrálie:
'Tato cesta nevede ani do Townsville ani do Cairns.'
To je právě metoda používaná apofatickými mystickými teology. Neříkají kým Bůh je, protože je tajemstvím nad naše chápání. Říkají pouze kým není.“
Pokud tento přístup logicky provedeme a odejmeme všechny možné vlastnosti z pojmu Boha, pak zůstane: 'Jsme ponecháni s pojmem čistého bytí a tak se Bohu můžeme nejvíc přiblížit... Bůh není v prostoru, nýbrž nad prostor a čas a jméno a myšlenku. Bůh je bez ohraničení, bez formy, beze jména.' (Klement)

Úryvek z „Cesta k srdci“ – Křesťanská kontemplace během staletí – ilustrovaný průvodce. Editor: Kim Nataraja