Meditace – přepnutí od myšlení levou polovinou mozku k pravé

Vydáno: 29/1/2017

V posledních dvou pokračováních týdenní nauky jsme poznali, do jaké míry je mozek Bohem darovaným nástrojem umožňujícím nám vstoupit do hlubšího vztahu s duchovním základem našeho bytí, s Božskou Skutečností.

Klíčem ke všemu je věnovat pozornost zaměřenou do jednoho bodu, do naší mantry, našeho posvátného modlitebního slova. Nic jiného není třeba. Poznali jsme, jak nás to vedlo od myšlení do ticha, od stresu k relaxaci, od dvojakosti k jednotě, ukazovalo se jak jsou tělo a mysl propojeny.

Výzkum funkce dvou hemisfér mozku vrhá další světlo na účinek mozkové funkce. Dr Shanida Nataraja v knize Úžasný mozek zdůrazňuje: „Z pohledu zpracování vstupních smyslových informací a pohybu ovládání, mají levá i pravá mozková hemisféra podobné funkce: pravá hemisféra ovládá ...levorukou stranu těla, zatímco pravá hemisféra ovládá ...pravorukou stranu těla. V ostatních ohledech je ovšem funkce obou hemisfér nesymetrická.“

Výzkum ukázal, že i když je vše v mozku podivuhodně propojeno, přece existuje rozdíl ve funkci dvou mozkových hemisfér. Shanida dává za příklad jazyk: „Jelikož levá hemisféra obsahuje oblasti mozku spojené se psaným i mluveným jazykem, myslíme často, že je to dominantní hemisféra.... Navzdory této dominanci je zjevné, že pro většinu kognitivních dovedností je třeba obou hemisfér... Pravá hemisféra obsahuje oblasti spojené s pochopením a vytvářením emočního ohýbání jazyka. Důležitá je tedy spolupráce mezi hemisférami: pravá i levá hemisféra produkují sice částečný, ale vzájemně se doplňující popis světa. (Aby se usnadnila) tato spolupráce, (existují) mezi oběma hemisférami rozsáhlá propojení.

Je zřejmé, že mnoho aspektů našeho jednání povstává z aktivity mozkových buněk rozdělených po několika různých oblastech mozku. Naše levá a pravá hemisféra ovšem nabízejí dva různé způsoby myšlení a vnímání. Levá hemisféra nám dává přístup k myšlení levou částí mozku, která je racionálnější a analytická, ale také nespolehlivá a podřízená našim vestavěným a výchovou podmíněným filtrům (protože ego je v jeho středu). Pravá hemisféra nám dává přístup k myšlení pravou částí mozku, jenž je abstraktnější, konceptuální a možná i pravdivější, její náhledy se ale hůře intelektuálně chápou (v jeho středu je intuice).“ (Úžasný mozek)

Naše společnost oceňuje racionalitu a praktičnost myšlení levé části mozku a ve výchově jí dává značnou váhu. Její důraz na rozumné, logické, úzce zaměřené koncentrované myšlení a plánování se považuje za potřebné pro pokrok a úspěch. Mohlo by nás to ovšem omezit na pohled, který se soustřeďuje pouze na náš vlastní blahobyt a přežití. Právě proto je meditace v našem dnešním světě nejvýš významná. Skrze zaměření pozornosti jedním směrem v pravidelné meditaci se stáváme pomalu schopnými snadněji přepnout do myšlení pravou stranou mozku s jeho důrazem na intuici, tvořivost, duchovnost a její širší a všezahrnující perspektivu. To zahrnuje i počítání s emoční důležitostí účinku naší činnosti na druhé a jejich důsledků pro svět kolem nás. Stručně to vyjadřuje Albert Einstein: 'Intuitivní mysl je posvátným darem a rozumová mysl je věrným služebníkem. Vytvořili jsme společnost která si váží služebníka a zapomněla na dar.'

Jak Shanida vyjádřila ve výše uvedené citaci, perspektivy obou hemisfér jsou částečné, ale doplňují se navzájem. Obě jsou nezbytné pro sjednocený přístup k životu. Úspěchy Alberta Einsteina to dokazují též. A zde opět hraje roli pravidelná praxe meditace. Nejenže nám dovoluje snadněji se pohybovat mezi oběma hemisférami a jejich rozdílnými dílčími pohledy na skutečnost a umožňuje nám vzít oba do úvahy. Když to děláme, tato propojení se posilují – čím jsou tato propojení silnější, tím hladší je přepnutí mezi oběma hemisférami a naopak. Jak rozumová, tak i intuitivně/duchovní část naší bytosti mohou tak ovlivnit naše činy, a uvádět nás do vyváženějšího a harmoničtějšího způsobu bytí.

Kim Nataraja