Kořeny křesťanské meditace

Vydáno: 21/6/2019

Text této týdenní nauky (rok 2, dopis 13) je v podstatě totožný s textem již zde uvedené nauky "Zpět na počátek" z 2.5.2017