Historický Ježíš

Vydáno: 29/8/2020

Víme, jak důležitou roli hrál pro Johna Maina v jeho zkušenosti duchovní cesty Kristus přebývající uvnitř. V knize Moment of Christ (Okamžik Krista) uvádí: „Plnost Božství přebývá v Kristu a Kristus přebývá v nás.“ Avšak jakou důležitost přiřadil historickému Ježíši? Ve svém úvodu do druhé kapitoly knihy Johna Maina Essential Teaching (Zásadní nauka), Laurence Freeman píše: „John Main zdůrazňoval důležitost lidství Ježíše z Nazareta, jenž se probudil vůči sobě samému ve svých smrtelných omezeních nám všem známých.... Poznával sám sebe jako Syn jenž přijímá a opětuje Otcovu lásku... Tak má jeho sebe-objev víc než jen osobní význam. Je to „jednotlivé a všezahrnující probuzení“ lidského vědomí vůči svému zdroji v Bohu.“ Je velmi obtížné to rozumně přijmout, jak sám John Main vyjádřil v knize Moment of Christ (Okamžik Krista): „Pokud tato slova vezmeme tak, jak jsou, je křesťanství neuvěřitelné. Nemohli bychom uvěřit, že jsme určeni k tomu, abychom měli tak dokonalý přístup k Otci a k Duchu... Pouze ve zkušenosti modlitby nás může obklopit pravda křesťanského zjevení.“

Prvotní křesťané sdíleli pohled Johna Maina, že konečným určením lidstva je být jako Bůh, být 'zbožštěn'. Biskup Kallistos ve své kapitole o Klementu z Alexandrie v knize Journey to the Heart (Cesta do srdce) cituje církevního otce Ireneje z 2. století: 'Stal se tím, kým jsme my, aby nás On mohl učinit tím, čím je On.' To má za důsledek, že Ježíš skrze svoji nauku a živoucí příklad upozornil své následovníky na jejich potenciál, jenž je zároveň jejich původem i současným základem jejich bytí. Jejich i naše starost 'ega' o svět, materiální skutečnost, působí zmatení a iluzi a oslepuje nás vůči této pravdě. Ježíš nás povzbuzuje ke svobodě od dominance 'ega' a vede nás k našemu 'pravému já' ve středu našeho bytí. „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe...kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho.“ (Mt 16,25-26) Ježíšovo učení nás má probudit vůči pravdě našeho bytí, a to je možné pouze skrze bezprostřední zkušenost, již umožňuje modlitba. Odtud pramení důraz Johna Maina, abychom během meditace opustili všechny myšlenky a obrazy, jež nás poutají k této rovině bytí. Podstatou Ježíšova poslání nebylo naše osvobození od hříchu, nýbrž osvobození od neznalosti pravdy o svém pravém bytí a právě ona způsobuje hřích. To je pravý význam spásy. Biskup Kallistos ve své kapitole pokračuje: „Podobně spása neznamená jen napodobovat Krista skrze morální úsilí. Naopak spása znamená, že máme podíl v životě a moci Boha. Tohle sdílení má za důsledek celkovou vnitřní proměnu.“ Laurence Freeman to shrnuje v knize Jesus, the Teacher Within (Ježíš, niterný učitel): „Vykoupení (spása) znamená celým svým bytím poznat kým jsme a odkud pocházíme.“

Kim Nataraja
přel. Jindřich Kotvrda
Journey to the Heart (Cesta k srdci) - kniha postavená na kurzu o kořenech křesťanské mystiky, již vydala Kim Nataraja