Důležitost týdenní meditační skupiny

Vydáno: 3/7/2018

Základem světového společenství křesťanské meditace jsou tisíce malých skupin setkávajících se v domech, farnostech, školách, vězeních, nemocnicích přinejmenším ve 100 zemích po celém světě. Setkávání ve skupině je důležitou součástí cesty meditace. Skupina je zaprvé místem nauky, kde se učí to podstatné z křesťanské meditace podle Johna Maina a Laurence Freemana, a posiluje se jejich dávná autentická povaha.

Zadruhé je pro člověka na duchovní cestě důležité být se stejně smýšlejícími lidmi. Pro člověka samotného to není jednoduchá cesta. Jemná podpora a povzbuzení od ostatních jsou nedocenitelné. John Main velmi zdůrazňoval důležitost týdenních meditačních setkání. Základem byl jeho postoj, že „meditace vyváří komunitu“. Muži i ženy jsou v jádru sociální bytosti, a jsme neznatelně ovlivňováni těmi, se kterými se setkáváme. Mluvil ale také o účinku modlitby: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich“, říká Ježíš v Matoušově evangeliu. Jeho přítomnost vytváří rostoucí pouto mezi lidmi společně se modlícími a z tohoto pouta vychází pocit společenství, přání pozvedat srdce a dodávat druhým odvahu.

Zvláště to platí pro tichou modlitbu. Právě ticho vytváří podstatu meditačního skupinového setkání. Věrným opakováním svého slova jsme uváděni do hlubokého ticha uprostřed našeho nitra, kde bydlí Kristus. V tomto tichu odhalujeme svoje vlastní pravé já a tak zjišťujeme, že nejsme izolovánými, jednotlivými bytostmi, ale že jsme propojeni se všemi, se stvořením i s Bohem. Nejde proto o ticho individuální, nýbrž sdílené. Je to ticho, které nás skutečně sjednocuje. A navíc, právě vzpomínka na toto společné ticho nás podporuje a udržuje nás ve věrnosti vůči naší praxi dvakrát za den doma, nebo nám pomáhá začít znova, pokud jsme ochabli.

Lidé, kteří pocítili povolání k vedení skupiny mají zde důležitou podpůrnou úlohu. Mohou pomoci vytvářet správné prostředí pro ticho, aby mohlo zakořenit a jejich vlastní stálost v účasti každý týden je příkladem všem ostatním.

Mnoha způsoby nás křesťanská meditace pojí se životem prvních křesťanů v prvních staletích našeho letopočtu. John Main znovuobjevil nejen tichou modlitbu s pomocí modlitebního slova, ale i prostředí, v němž se první křesťané setkávali k modlitbě bylo podobné: také se setkávali v malých skupinách v domech nebo na místech pro setkávání.

Pro další pomoc se zakládáním a vedením skupin kontaktuje prosím svého národního koordinátora. Kniha Drahocenná perla od Laurence Freemana je důležitým zdrojem.

Kim Nataraja
přel. Jindřich Kotvrda
Ze základů nauky křesťanské meditace rok 1, dopis 12