Co je mystika?

Vydáno: 10/7/2019

Základem této série dopisů je nauka z mystické tradice. Už jsme slyšeli něco z moudrosti pouště a teď se v následujících dopisech podíváme na nauku mystiků během staletí až do naší doby.

Co je však mystika a jaký je význam mystiků pro nás v naší době? Mystika je moderní slovo. Prvotní křesťané to slovo nepoužívali, pouze mluvili jen o jistých zážitcích jako o mystických.

Bernard McGinn, vnímavý a znalý spisovatel zabývající se tímto tématem v řadě ze svých knih o historii západní mystiky, říká: „Mystický prvek křesťanství je ta součást její nauky a praxe, která se zabývá přípravou, uvědoměním a reakcí na to, co můžeme nazývat bezprostřední, přímou přítomností Boha.“

To je vskutku cílem vážné praxe meditace, kontemplativní modlitby. Dovoluje nám to prolomit racionální rovinu našeho řádného vědomí k vyšší, intuitivní rovině vědomí. Učí nás to 'opustit své já', opustit svůj sebestředný pohled na skutečnost a to nám dovolí překročit svoje ego a dosáhnout na širší, otevřenější způsob vnímání. Posunuje nás to od skutečnosti založené na znalostech ke skutečnosti informované moudrostí Boží Skutečnosti. Pak vstupujeme do stavů vhledu, kde 'poznáváme' bez poznání, kde jsme drženi v lásce. Je to způsob, jak se stát plně živým, od života založeného na přežití, k životu smyslu, jak John Main nádherně vysvětluje:

„Stále více mužů a žen v naší společnosti začíná chápat, že naše osobní problémy a problémy, jimž čelíme jako společnost, jsou v podstatě problémy duchovními. Stále více lidí z nás chápe, že lidský duch nemůže najít naplnění jen v materiálním úspěchu nebo prosperitě. Materiální úspěch nebo prosperita nejsou samy o sobě špatné, ale prostě nestačí jako konečná nebo definitivní odpověď na situaci člověka... Poznat sebe sama, pochopit sebe sama a podívat se na svoje problémy a sebe sama v perspektivě, znamená, že musíme vejít do kontaktu se svým duchem.“ To vnímá jako prvotní odpovědnost lidské bytosti: „Naším prvním úkolem... je nalézt svého vlastního ducha, protože je to naše životní spojení s Božím Duchem.“

Meditace nás vede na stezku 'nacházení našeho ducha' a je to cesta nejen pro mystiky, ale pro obyčejné lidi. Mystikové jsou našimi výzkumnými vědci. Dokazují, že to jde, a to, co říkají, není založeno na teorii, ale na zkušenosti. Vydanost a věrná vytrvalost nás vedou do našeho Středu, k přítomnosti ducha v nás, kde naše podstata „vychází a je obnovována láskyplným přeléváním života Trojice.“ (Slovo do ticha)

Kim Nataraja
přel. Jindřich Kotvrda