Úterý 3. týdne doby postní

3. týden doby postní

Filosof Spinoza řekl, že má dar dávat mír jeho čtenářům tím, že jim vysvětluje věci, a že je vede k pochopení velkého obrazu jejich života. “Pochopit znamená se osvobodit.” Byl to právě on, kdo řekl, že “veškeré štěstí a veškerá naše bída závisí pouze na kvalitě předmětu, ke kterému jsme připoutáni láskou.”

Nebo-li jak řekl Ježíš: “Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.” (Mt 6:21)

Dnes existuje prosperující průmysl na štěstí. Na jedné straně je zábava, která nám nabízí nepřetržitou stimulaci a více rozptýlení, než jsme schopni spotřebovat za celý svůj život. Je to pro tuto generaci už historie, kdy se vypínalo televizní vysílání ve 23:00, a lidé šli spát. Druhou stranou je nutkání být šťastný v současné svépomocném, sebe-zlepšujícím průmyslu. Nabízí se řada kurzů, publikací a rychlých tipů lišících se v kvalitě, nabízející tajemství štěstí, které závislost na zábavě zjevně nedosahuje.

Je naším právem, jak to stojí v Deklaraci nezávislosti, usilovat o štěstí. Třebaže politicky to znamená něco jiného než duchovně. Duchovní deklarace je o vnitřní závislosti; nejde o pronásledování štěstí jako stav soukromého uspokojení s naplnění. Jde o jeho uvědomění.

Všichni jsme šťastnější než myslíme. Pokud se odpoutáme od myšlenek správnou cestou (zábava to není), přejdeme do hlubší úrovně bdělosti, kde na náš čeká štěstí. Nacházíme ho, jak Ježíš popsal v podobenstvích, jako poklad pohřbený na poli nebo jako semínko, které přirozeně roste do svého plného potenciálu.

Naše štěstí není naše vlastní. Je to štěstí vesmíru v samotném bytí. Každý z nás, jako nezávislá entita, se podílí na této radosti z bytí. Nemůžeme si ji vzít či vlastnit. To je nám naprosto jasné, když jsme překvapeni tímto pravým štěstím. Ale rychle na to zapomínáme a vracíme se zpět k jeho nezávislému pronásledování. Většinu času nevíme, kde je náš poklad; a tudíž jsme ztratili tušení, kde je naše srdce. Ironií je rovněž to, že zapomínáme na to, co opravdu milujeme.

Redukováním a zpomalováním naší spotřeby, a vyjasňováním a vylepšováním naší duševní aktivity (k čemuž nám může pomoci jak postní doba, tak i půst) nám ukazuje, kde je naše srdce; a také, jak řekl Spinoza, skutečnou kvalitu toho, k čemu jsme se připoutali. Bez připoutání není lásky. Ale neméně pravdivé je i to, že žádná láska nemůže růst bez odloučení.

Váš smartphone má pravděpodobně aplikaci, která vám ukáže, kde jste zaparkovali své auto. Je to velmi šikovné v případě, že jste parkovali s hlavou plnou myšlenek a nyní bloudíte po ulicích a hledáte ho. Meditace nám připomíná, kde je naše srdce, a navíc nám osvětluje to, co doopravdy milujeme.