Středa 3. týdne doby postní

3. týden doby postní

Včera jsem zmínil Ježíšovo podobenství o semínku. Vlastně je mnoho podobenství, kde použil semínko, aby naslouchali jeho učení. Toto je jedno z nich:

Ještě jiné podobenství jim předložil: „Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli; je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny, a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.“ (Mt. 13:31-32)

Semínko hořčice je ve skutečnosti jedno z nejmenších semínek na světě; a když jsem poprvé spatřil plně vzrostlý hořčičný strom v Indii, žasl jsem, jak je masivní. Jak Ježíš vidí království nebeské v tom, co už očividně viděl, a nad čím už uvažoval? Jednoduchost jeho jazyka, stejně jako jeho učení, odráží zkušenost toho, co bylo později nazváno jako “kontemplace přírody” - schopnost číst knihu přírodního světa v symbolické hloubce, spíše než nepozorně klouzat zrakem po jejím povrchu, jak to obvykle doslovně děláme.

Je to přirozený svět, na který se dívá, ale také v něm spatřuje lidský zásah. “Muž vzal a zasadil” semeno na své pole, které bylo jeho životem a bytím. Akt vzít a akt zasadit mění přírodu, aniž by ji to ubližovalo. Není to tak, že by ji hrubě vykořisťoval, ale respektuje sílu přírody při jeho pěstování.

Naše duchovní praxe by rovněž měla respektovat přirozený proces a podmínky, ve kterých jsme. Co může vyhovovat jednomu, může být škodlivé pro druhého, pokud je to aplikováno neúmyslně. Každý může meditovat; ale někdo, kdo například trpí duševním onemocněním, bude možná potřebovat přizpůsobit disciplínu. Děti mohou meditovat kratší dobu, a s menším důrazem na denní disciplínu (ačkoli mnoho děti si samo denně meditaci vybírá). Sv. Pavel řekl, že máme pracovat na své spáse. Buddha pokračoval v meditaci i po svém osvícení. Církev, přes všechny své historické chyby, rozšiřuje život Krista “až do konce času”. Vzít a zasadit semínko navrhuje praktiku, která začíná v malém, ale pokračuje neustále. Ačkoli je to přirozený proces, v žádném případě není pasivní.

Růst nastává, když jsou splněny podmínky, tedy pokud je o vyvíjející se semínko řádně postaráno. Toto podobenství není zaměřeno na drobnosti procesu, k pozorování toho, co se děje okamžik za okamžikem. Podobně když meditujeme, není vhodné hodnotit a měřit každou meditaci. Pokud to tak budeme dělat, upadneme do přemýšlení o dobrých a špatných meditacích a tento proces, vytrvalost, pak pro nás bude mnohem obtížnější. Místo toho zkuste vidět větší obrázek, ve kterém roste vaše semínko praxe (semínko vaší mantry, vaše “malé slovo”). Jak roste, rozšiřuje to rovněž pohled na svět ve kterém žijete, na váš vesmír. Náš způsob posuzování se mění tímto růstem; takže držet se starého způsobu, omezeného, úzkého a sebe-pozorujícího, vytváří odpor vůči samotnému růstu, se kterým chceme jít.

Rosteme za hranici izolace, za soukromé cíle a přání. Rosteme do vnitřní závislosti, do skutečnosti. Semínko se stává stromem, který nekonkuruje s jinými stromy, ale nabízí pohostinnost ptákům, kteří přichází, aby si odpočinuli a zahnízdili v jeho větvích. Strom se stává, jak doufáme že se stane když vyrosteme, pevně zakořeněným, vícerozměrným a cele zaměřený na druhé.