Pátek v druhém týdnu postní doby

Genesis 37, 3-28

„Podívejme, přichází mistr snů! Pojďme ho zabít. Hodíme ho do nějaké jámy a řekneme: Sežrala ho divoká zvěř! Uvidíme, co pak bude z jeho snů!“

Tento úryvek je z příběhu o Josefových bratřích, kteří na Josefa žárlili, protože byl otcovým favoritem, a tak připravovali jeho odstranění. Nechtěli ho zabít – to by jim přineslo smůlu – plánovali pro něj pomalou smrt na dně studny. Hodně to vypovídá o skryté historii světa a o životech rodin, náboženství a občanské politice. Je znepokojivé, jak často závist hraje hlavní úlohu v našem chování. Dokonce i Bůh je „žárlivý Bůh“. Jeden zanícený komentář tvrdí, že ‚Boží žárlivost je správná a dobrá‘. Žárlivost je nevyhnutelným důsledkem upřednostňování: vyvolená rasa, prorok, který překoná všechny své předchůdce, ti spasení, vyvolení všeho druhu. Pořád je člověku věřícímu v jednoho Boha a toužícímu být milován více než ostatní za těžké uvěřit (jako uvěřil svatý Pavel), že „Bůh nikomu nestraní‘.

Na vašem počítači asi máte vyhledávač virů. Chrání před digitálním terorizmem izolovaných jednotlivců, kteří došli pravděpodobně k tomu, že se s ostatními propojují jenom po síti. Člověk na síti je v riziku. Podobně i my potřebujeme interní sken – zkoumání vědomí, duchovní ostražitost, bdělost srdce. Viry jako jsou závist, rasismus nebo perfekcionismus číhají v temných přílohách na našich hluboko uložených hard discích. Meditace je vyhledává. Musíme být připraveni na boj, do kterého se viry pustí, předtím než se je podaří vymazat – nebo než je jejich energie přeměněna v původní dobro. Postní doba je správný čas pro tento druh jarního úklidu.

Moderní kultura hojnosti klade velký důraz na výběr životního stylu a na to, jak vylepšit fyzický stav a psychickou pohodu. Kolik aktuálních rozhovorů se točí okolo jídla, které ‚si zasloužíte‘, poslední zeleniny, která je ‚in‘, diet, které zachrání svět nebo nových esoterických mouder pro všechny. Tyto ‚objevy‘ a reakce, které vyvolávají u dnešního konzumenta zpráv, se podobají hejnu ptáků, kteří se zvednou a rozletí se do všech možných směrů. Stavu naší mysli je věnováno mnohem méně pozornosti.

Méně dbáme na to, co dovolíme naší mysli absorbovat, a na co se zaměřujeme nebo na čem se stáváme závislými. Dnešní lidé zaměření na zdravý životní styl připomínají ‚pyšné panny‘ dřívějších století. Umíme být tak důkladní (a správně) v jedné oblasti a celé to zpackat v jiné. Pýcha, stejně jako závisti, je často naší zkázou. Aby se z tohoto nevyváženého přístupu stal skrytý životní styl, stačí dostatek lidí, kteří s vámi souhlasí.

Proč máme tolik rádi naše vlastní „sny“ a tak často opovrhujeme sny jiných nebo je zesměšňujeme? Sdílet sen může inspirovat sebeoběť a službu. Nebo to může rozpoutat noční můru a hledání obětních beránků mezi nejzranitelnějšími. Dejte si pozor na své sny.

Zkoumat nejhlubší mysl, zda tam nejsou viry, a testovat odhodlání našich snů – to je práce čisté modlitby. Jediným jistým testem je ponechat stranou všechna zpodobnění našich nadějí a přesvědčení – konceptuální, verbální a vizuální. Tomu, co pravidelně přežije toto radikální vyčištění naší mysli, můžeme (většinou) důvěřovat.

Laurence Freeman, OSB