Sobota 3. postního týdne

Francis Bacon, jeden ze zakladatelů moderní vědy řekl, že ‚zkušenost je nejlepší důkaz‘. Ale co je zkušenost?

Pokud jsem dostal špatnou zprávu, jsem v depresi a pesimisticky naladěn, je to zkušenost. Je to důkaz, že jsem ovlivněn tím, co se děje, nebo co lidé říkají. Neznamená to, že můj pesimismus je dokázán jako správný. Totéž platí, když se otočí kolo štěstí a přinese mi dobrou zprávu, a pozitivní výhled na věci. Zkušenost sama nedokazuje mnoho, jen to, že jsem citlivý a náladový. To na čem záleží, je hloubka zkušenosti. Čím je hlubší, tím více bude odrážet rovinu, jíž se může více důvěřovat jako opravdové, protože je méně závislá na měnících se okolnostech a výkyvech nálady.

Včera jsem citoval Marii a Alberta ze Lvova, kteří říkali, že ‚vše kolem nás umírá a my v sobě nacházíme to, co nemůže zemřít‘. Odráží to zkušenost zrozenou nikoli z myšlenek, ale z náhledu. Nápady jsou podobně jako pocity velmi proměnlivé. Dobré myšlenky nás mohou nadchnout a pak zklamat, když je prohlédneme. Náhled je podobnější Baconovu pojmu druhu zkušenosti, která potvrzuje pravdu. Dokázat, znamená něco testovat, zkoušet nebo demonstrovat. Dokonce i veliké, ohromující náhledy musejí být vyzkoušeny. Neměli bychom věřit ničemu, pokud nepřijmeme proces testování. Toto slovo má také starý význam ‚být vepředu‘. Zkušenost ve vztahu k pravdě nás vždy vede k hlubšímu poznání a pochopení.

A tak nepřestáváme s meditací a nemyslíme si, že už jsme došli k cíli poté, co jsme poprvé měli skutečně ‚dobrou meditaci‘. Zkušenost ukáže, že jsou zde vzorce a cykly, kterými procházíme, když jdeme hlouběji. Náš vztah k meditaci během delšího časového období projevuje povahu našeho spojení, vztahu, a nakonec našeho sjednocení s Bohem. Není žádné dosažení cíle. Jedině neustále obnovovaný počátek, nekonečné JÁ JSEM.

Postní doba je připomínkou, abychom vyzkoušeli naši zkušenost, vyzvali na souboj svoji samolibost a otřásli svými polovědomými návyky. Postní doba, v níž doprovázíme utrpení a rozhořčení na Ukrajině, má zvláštní schopnost přivést nás hlouběji, než bychom se jinak dostali. Poznámky Marie a Alberta to ukazují, stejně jako hrdinská odolnost národního odporu. V čemkoli, co jsem četl nebo viděl ohledně nálady země a vůdcovství prezidenta Zelenského si nevzpomínám na nějakou nepříčetnou nenávist k Rusům, ale spíše obětující se lásku k jejich zemi a svobodě.

Vhled, který ukazují zbytku světa, je důkaz čehosi nadějného o lidstvu, hluboká nauka o pravdě.

Laurence Freeman

přel. Jindřich Kotvrda