Středa 4. týdne doby postní

Evangelium: Jan 5: 17-30: “nevyhledávám svou vůli, nýbrž vůli toho, který mě poslal.”

Povstávám dnes v síle a moci,
skrze Trojici,
skrze víru v trojitost,
skrze víru v jedinost jediného Tvůrce světa..
(modlitba sv. Patrika)

Za ta léta jsem cítil, že se stávám více Irem. Moje matka byla Irka, otec Angličan a já jsem vyrůstal v Anglii. Dlouho jsem předpokládal, že jsem Angličan s nádechem irské zeleně. Ale nikdy jsem se necítil úplně doma v tom, jak Angličané vidí svět a jak o něm hovoří. Viděl jsem, že ve mně funguje paralelní vnímání reality. Čím víc jsem poznával Irsko, tím víc jsem cítil, že mě rozšiřuje. Neexistuje nic takového, jako rasová čistota, to je falešný mýtus rasistů či nacionalistů. Podle mých zkušeností je osvobozující, když každý zná a váží si svých kořenů a když každá společnost oslavuje svou kulturní rozmanitost.

Dnes si každý moudrý člověk myslí, že v sobě má něco irského. Irskost je stavem mysli, který umožňuje nejlepší souhru nespoutané představivosti s realitou v každé kultuře. Proto Irové stovky let přelstívali své anglické utlačovatele, přestože jejich jazyk, kultura, náboženství a svoboda byly potlačovány. Svou vírou, humorem, láskou k jazyku, svým poutem k zemi, hudbou a jiným uměním proměnili ponížení ve vítězství. Svým okupantům dodávali ty nejlepší generály a baviče. Ve 20. století tento malý ostrov, jehož polovina zemřela nebo byla vyhnána hladomorem, ostrov svatých, hříšníků a velkých básníků, vytvořil jedenáct nositelů Nobelovy ceny včetně čtyř za literaturu. (Je jen malá nadsázka v tvrzeních, které si sami můžete ověřit.)

Ačkoliv se katolická církev v Irsku jakožto duchovní autorita rozpadla, víra z počátku století je živá a možná bude bodem, ze kterého vzejde budoucí obnova. Svatý Patrik byl současníkem Jan Kassiána, který přinesl moudrost pouště na západ v 5. století. Ale už existovaly vazby mezi pouštními otci a irskou církví, která byla původně klášterní církví. Patrick byl zotročen, avšak utekl a ve Francii byl vyučen jako mnich pod vlivem Kassiána. Vrátil se do Irska, aby kázal evangelium s použitím trojlístku jako symbolu Trojice.

Sedm mil od pobřeží Kerry, je klášterní osada Skellig Michael ze 6. století postavená na vrcholu pyramidové skály zvedající se kolmo z moře. Mniši, kteří ji postavili a kteří se zde modlili, byli buď šílení, nebo mystičtí, nebo irská směs obojího. Když jsem to místo navštívil, cítil jsem nesmírně bezprostřední přítomnost Boha na místě, kde se nebe a země objímají. To pak činí meditaci viditelnou

Dnešní oslava mi trošku zpříjemní půst. Doufám, že modlitba svatého Patrika to dokáže i pro vás.

S láskou
Laurence