Sobota po Popeleční středě

Popel ze středy tradičně pochází ze spálených větví z Květné neděle předchozího roku. Mávání palmami na ulicích Jeruzaléma vítali Ježíšův triumfální vstup. O den později křičeli "ukřižuj ho". Všechno se otáčí. Pálení palem je jako pálení vzpomínek. Pro evropské koloniální mocnosti je stále těžké opustit impérium a spolknout hanbu imperialismu. Proto je pro ně těžké přivítat děti kolonizovaných národů jako součást své rodiny. Upínají se k nám i individuální vzpomínky. Boj s egem je stejný, v jednotlivci i v národě.

Ale život je neustálým začátkem. Tak ať je to tentokrát prostší, skromnější a laskavější. Nový přístup k novému životu, každý den prosolený drobnými projevy laskavosti, zbavující nás protekcionismu, nadvlády a vykořisťování. Volba je tu neustále: stát se Božím královstvím, být přivítán do Boží vlády, změněn. Druhá šance je nekonečně dostupná: Bůh není jako my, ale chce, abychom se stali jako on.

Popel znamená, že všechno shoří. Je to poslední viditelné znamení minulosti. Všechno nakonec takhle vzplane, jak říkají kosmologové. Přichází apokalypsa. Oheň marností dnešního dne.

Nemůžeme si pomoci, ale musíme se naučit se smířit s umíráním: všechny vazby, velké projekty, plány, fantazie. Oběť holocaustu nabídnutá jedinému skutečnému, přítomnému okamžiku. Spálená mantrou. Ta ztráta je bolestivá, ale ne násilná. Proměna způsobená velkou láskou, která nemá žádná pouta, na ničem nelpí. Smrt ega je děsivá, ale je mírnější, než čeho se bojíme. Záleží na tom, jak dlouho tomu odoláme. Svatý František ji chválil: „Pochválen buď, můj Pane za naši sestru Tělesnou smrt, před kterou žádný živý člověk neuteče.”

Popel je nyní v ústech. Brzy sladkost slova Božího přistane na jazyku. Spolknutý jed se stává lékem. Meditace nás přivádí na zem. Bůh řekl Adamovi: "Prach jsi a v prach se obrátíš." Pravda o pomíjivosti, kterou odkládáme. Je to jako bod na jednání, o kterém nikdo nechce diskutovat, ale nakonec se bude týkat všech. Popeleční středa nás připravuje na Velký pátek. Strach je rovněž spálen v ohni lásky.

Půst je obdobím radostného truchlení – ztráty a uzdravení, obnovy skutečného zdraví. Odcházíme od falešných léků, falešných útěch. Čelíme holé realitě zbavené dekorací. Objevujeme transcendentní krásu, poklad v hliněných nádobách. Svatý grál. Alchymistovo tajemství. Perlu nesmírné ceny. Návrat marnotratného syna. Věčný život, který se nezrodil a nemůže nikdy zemřít. Věčné zrození, které pohlcuje smrt.

Není se čeho bát. Nebojte se nicoty.

Ježíš řekl, že se nemáme tvářit ztrápeně, takže ať nám září obličej, protože to není smutné. Nechte popel, ať se setře sám. Říkejte mantru jako ctitelé.

S láskou
Laurence