Pátek 1.týdne doby postní

Dnešní evangelium: Mt 5:20-26 “Neboť vám říkám: nebude-li vaše spravedlnost překonávat spravedlnost zákoníků a farizeů, nevejdete do nebeského království.“

Někteří lidé se nedávno ptali, jak mě rok s covidem ovlivnil osobně. Myslím, že patřím k těm deseti procentům lidí, u kterých výzkumy naznačují, že z toho čerpali jistý přínos, což je v jistém ohledu trapné říct.

Podle všeho bylo šedesát procent velmi odolných, dále někteří s již existující duševní chorobou trpěli intenzivně a jiní zažili epizody deprese a úzkosti. To je samozřejmě úhledný statistický průzkum, který ignoruje posvátnost osobního zážitku a nesmírnost tragédie, kterou pro mnohé byl. Většina z nás se během roku posunula napříč spektrem reakcí. Závěrečné hodnocení nemusí mít ještě několik let smysl. Znám lidi, kteří zemřeli a ty, kteří trpí zdlouhavým průběhem této nemoci. A jsem si velmi dobře vědom toho, že ačkoliv jsme byli všichni zmítáni stejnou bouří, v žádném případě jsme nebyli na jedné lodi.

Když odstávky začaly, byl jsem v Bonnevaux s vřelou, živou a milující komunitou. Je to místo s úžasnou přírodní krásou a dlouhá historie kontemplace se vsákla do země a do budov, což umožnilo, aby vyzařovaly nepřetržitou energii míru. Za ty roky jsem hodně cestoval. Ale kdykoli jsem odjížděl na cestu, často jsem den před odjezdem na okamžik doufal, že se stane něco, co ji zruší. Někteří lidé se domnívali, že jsem k cestování přilnul jen kvůli němu samotnému, ale to není pravda. A přece, když jsem byl pryč, cítil jsem se všude jako doma a bohatě požehnaný lidmi a místy, která jsem navštívil. Když se cesta zastavila, vůbec mi nechyběla a devět měsíců jsem strávil v Bonnevaux převážně ve spokojenosti. Mezi denním duchovním rozvrhem, který byl součástí toho, čím ostatní procházeli v komunitě, a se sedmašedesáti národními společenstvími jako rozvětvenou rodinou, to byl plnohodnotný život, vlastně velmi plný.

Cítili jsme potřebu oslovit ty méně bezpečné a spokojené, než jsme byli my. Vyvinuli jsme proto online program výuky a podpory meditace, který nabízí útočiště a kurzy, mnoho přednášejících a dialogů zaměřených na to, jak pomoci lidem pochopit krizi v kontemplativním smyslu. Podle zpětné vazby máme pocit, že to stojí za to a byla to bezpochyby intenzivní, ale i tvůrčí doba. Objevil jsem duchovní potenciál internetu a také to, že může být náročnější na čas a energii než fyzický rozměr. Cítil jsem se také jasněji ohledně role, do které se Bonnevaux dostal - aby sloužil.

Když se pak obec na konci roku rozhodla vzít si volno, přijel jsem do poustevny na ostrově Bere a strávil několik týdnů na samotě. I když jsem pokračoval v učení online, život byl úplně jiný. Mohl jsem si stanovit vlastní rozvrh a meditovat déle. Byla to nejen méně intenzivní doba než předtím, ale také oživila osobní schopnosti pro mír a rozjímavé žití, které zeslábly, aniž jsem si to uvědomil.

Covid nebyl lehký, ale trpěl jsem mnohem méně než mnoho jiných. Doufám, že milosti, které se nečekaně objevily, mi pomohou v naší komunitě lépe sloužit těm, kteří hledají smysl v tomto chaosu, mír ve svých obavách a Boha ve svých srdcích.

S láskou
Laurence