Popeleční středa

Dnes začínáme 46-denní cestu k slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Během těchto dní tradičně děláme něco navíc nebo se něčeho vzdáváme. Šest nedělí můžeme přeskočit, protože tyto dny jsou vyjmuty, jsou dány k odpočinku od disciplíny, abychom si připomněli základní fakt, na který bychom neměli zapomínat během doby postní: že jsme již dorazili tam, kam jdeme.

Jakákoli duchovní praktika se týká uvědomění si této skutečnosti, nikoli snahy o dosažení. Ačkoli proces a postup tohoto uvědomování je samozřejmě určitým druhem takového děje.

Vzkříšení již nastalo, jinak bychom nezachovávali půst. Tedy nezachováváme ho proto, aby toto vzkříšení nastalo, a už vůbec ne proto, abychom si ztížili život kvůli tomu, co jsme udělali špatně (což se nejspíš bude dít i nadále). Půst redukuje "zápach" nevědomosti, který mate naši schopnost žít život v plné míře: tedy půst nám pomáhá jasně vnímat, umět správně nastavit priority, obnovit rovnováhu tam, kde jsme ji ztratili.

Býval jsem puritánštější a myslel, že bych měl vybraná předsevzetí držet i v neděli; jako dítě jsem se vzdával sladkostí, jako dospělý alkoholu a filmů. Dnes to vidím trošku jinak a odpouštím si to. Pokud vybranou praxi držím i v neděli, mělo by to být proto, že je mi to prospěšné, a tak (zdravým směrem) objevuji odlišný druh potěšení, který jsem odhalil v zakoušení svobody a jednoduchosti.

Navrhuji (pokud už jste tak neučinili) se rozhodnout, co chcete dělat, a co nedělat, během následujících 46 (nebo 40) dní. Principem může být například: Čeho se zdržím, co se rozhodnu respektovat, a v čem postupovat vpřed, kvůli zdravé integraci mysli, těla a ducha? Je má postní praxe stvrzením laskavosti, a ne trestem za slabotu? Bude to zmenšovat závislost a mírnit touhy? Bude mi to připomínat, že čas může být stráven lépe, a méně promrhán? Ukáže mi to, že za mými selháními a špatnými vzorci je vždy něco dobrého, co může být obnoveno ke zdraví?

Můžete využít doby postní například k meditaci (budete v tomto případě vynechávat neděli?). Abyste si na ní udělali čas, můžete se vzdát například Netflixu, bezcílného surfování či hraní. Ten kdo už medituje, může začít znovu, jako by to bylo poprvé, a obnovit svěží zázrak, kdy tento dar poprvé vstoupil do života. Mohli byste zajistit, abyste konali obě sezení, jak ráno, tak i večer (včetně nedělí, kdy můžete zařadit i třetí). A také byste si mohli být více vědomi svých denních snění - a věcem a lidem s očividně malým účtem, byste mohli věnovat bonus čiré pozornosti.

Doufám, že v tyto dny mě tato denní čtení pomohou držet pozornost, a najít tuto hlubší svobodu a radost. Pokud ano, snad by taky mohly, jak doufám, být nějak hodnotné pro vás, a to na cestě, kterou dnes začínáme.