Pondělí 5. týdne doby postní

5. neděle postní

Dle Tao te ťing, textu prastaré čínské moudrosti, správné žití závisí na moudrosti; a moudrost se skládá z paradoxu tak radikálního, jaký nacházíme v blahoslavenstvích a ve významu příběhu života a smrti Ježíše.

Tao te ťing, podobně jako Ježíš, používá domácky jazyk, nikoli okázalý intelektuální tón.

Třicet špic sjednocených v jednom náboji kola
Přesně tam, kde nic není, nacházíme nejvíce užitečnosti kola.
Dlátem opracovány dveře a okna
Přesně v těchto prázdných místech, nacházíme nejvíce užitečnosti pokoje.

Slovo “přesně” v tomto překladu útočí na naši pozornost. Respektujeme a požadujeme přesnost, správné slovo, přesná finanční hlášení, správné zhodnocení situace. Obchody i vlády spotřebují majland, aby dosáhly vzezření přesnosti. Je to nová “ctnost” a univerzální hodnota ve věku, kdy vše musí být bezpochyby užitečné.

Užito v moudrém kontextu, v mocné, ale světské metafoře, ačkoli přesnost není to samé jako věděcký důkaz. Protože věděcké metody jsou u nás na výši, je snadné rozpustit slova, jako jsou tyto, jako pouhou lidskou moudrost. Můžeme to číst ve vlaku po cestě do práce nebo v noci v posteli, ale necítíme výzvu k tomu, abychom to aplikovali současných způsobem, kterým žijeme nebo na kterých fungují naše instituce.

Náš materialistický hodnotový systém se točí kolem ověřitelné užitečnosti. Jaká je pointa, pokud něco neprodukuje očividný přínos? Přirozeně moudrost je o vytvoření lepšího života, ale není to nezbytně samozřejmé. Lao Tzu (a evangelijní příběh, do kterého se ponoříme příští týden) vytváří velmi rozvratnou pointu. To nejužitečnější může být to nejméně zřejmé.

Meditace je cestou moudrosti. Je úzká - ve smyslu, který měl na mysli Ježíš, když řekl, že cesta k životu je úzká. Ale její těsnost produkuje nesmírné rozšíření způsobem, kdy se dvě blížící se linky střetnou v jednom bodě, a odrazí se ven do nekonečně rozšiřující se trajektorie. Bod je nekonečně malý; má pozici, ale ne velikost.

Je to jako prázdnost okna nebo náboje kola, jako smrt sama.

Dlužíme nezměřitelný dluh předavačům moudrosti v každé oblasti, kteří to vykreslují ve věcech, kterým rozumíme, i když jen na prchavý okamžik, než na to znovu zapomeneme. Takoví učitelé moudrosti nejsou jako upovídaní konzultanti, kteří jsou placeni od slova a délky hlášení. Oni říkají vše v téměř ničem.

V kterém bodě mého selhávajícího pokusu o postní minimalismus bych měl přestat?