Středa 1. týdne doby postní

Pokud bychom mohli vidět a pochopit, jak začínají iluze, měli bychom velkou výhodu v kampani za skutečnost. Je to v určitém hledisku jako volební kampaň - dlouhý proces přesvědčování, hlasování pro a proti, mnoho zavádějících argumentů a pár špinavých triků; nakonec naše poslední střetnutí se smrtelností je dnem voleb, kdy jde do tuhého, a my jsme tím, čím jsme se stali.

Diadochus z Photike byl řecký mnich z pátého století, který dost dlouho seděl v tichu, a rovněž dlouho sledoval svoji mysl v každodenním životě, aby uviděl, jak povstávají iluze. Jakkoli rozdílné jsou dnes naše životní podmínky, a způsob jakým utvářejí moderní vědomí, mysl sama pracuje stále stejným způsobem. Mluví k nám. Jeho velká práce je nazvaná „O duchovním vědění a diskriminaci: sto textů“. Texty jsou krátké odstavce, vhledy moudrosti vydestilované do diamantů pravdy, které potřebují být přežvýkávané skrze mnoho opakovaných čtení. (Tuto knížku nečtete, ale znovu-a-znovu-čtete). S každým dalším čtením chuť, radost a výživná hodnota roste silněji. Diadochus začíná prohlášením o neredukovatelné dobrotě skutečnosti zahrnující lidskou říši, protože Bůh neučinil nic, co není dobré. Takže co je špatně? Proč není vše vždy dobré? Kudy se vplížil had do zahrady Eden?

Skrze boční dveře fantazie.

Když v touze svého srdce si někdo představí a dá formu tomu, co nemá ve skutečnosti reálnou podobu, pak to po čem touží začíná existovat.

Začíná to touhou. A touha povstává z pocitu, že nám něco chybí, povstává v nekonečné lidské touhy po něčem víc. To je dar, protože to umožňuje evoluci a změnu, povstání vědomí, ale doprovází to nebezpečí. Jakkoli dobře jsme milováni a vychováni, stále cítíme, že je tu něco víc, co potřebujeme. Představme si, jak moc komplexní by byly naše potřeby a touhy, pokud bychom byli vrženi pryč z domova v Aleppu, zneužíváni na dlouhé cestě na západ, odmítáni u hranic jako spodina, kam jsme dorazili, abychom žebrali o mírumilovný domov a nový začátek. a naděje by se změnily v zoufalství, jak by se iluze rozpadala. Touha je vždy spojena s potřebou. V nejlepším scénáři touha zrcadlí potřebu. Netoužíme po tom, co nepotřebujeme, ale často toužíme po něčem, čeho je nemožné dosáhnout.

Představivost působí, že naše vědomá mysl zná naši potřebu. Formujeme obraz tak, že se věnujeme touze, naději, ambicím či cíli. Augustin byl toho názoru, že duchovní cesta je především o svaté touze. Jan od Kříže zase byl toho názoru, že musíme nechat jít všechny touhy, včetně touhy po Bohu. Oboje je správně, záleží jen na tom, jak rozumíme touhám ve vztahu k potřebám a fantazii.

Představivost je vázaná k touze. Je dobré, pokud je touha přímo spojená jen s tím, co opravdu potřebujeme. Je špatné, pokud se dostává mimo naši kontrolu, a vyvíjí svůj vlastní virtuální život. To se snadno děje tam, kde je krutá bolest, a zvláště když trpíme o samotě, bez pastorství lidské lásky, které by utěšilo naši osamělost. Fantazie povstává v jeskyni osamělého utrpení. Liší se od kreativní představivosti, protože to co „vidí“ není skutečný potenciál, který by se mohl stát. Namísto toho zakouší „zdánlivé těhotenství“. Symptomy tu jsou, ale skutečně nový život nikoli.

Modlitba je nutností. Existuje, aniž by říkala Bohu jak je božský, ani aby nám dávala k dispozici pódium pro dramatizaci našich tužeb. Existuje, aby nám pomohla vidět toto životně důležité rozlišení mezi potřebou a touhou, skutečností a iluzí. To, jak vidíme náš život, závisí právě na tom, jak toto chápeme.