3. neděle postní

Čas letí - už je třetí neděle postní. A co jsme se naučili? Co jsme ztratili, čeho jsme se zřekli, nebo co jsme nechali jít, z toho čeho bychom měli? Snížila se trošku úroveň strachu? Pochopili jsme lépe, že „strach z Boha“ (o kterém tolik slyšíme) neznamená strach z Boha, tak jak nás to učili – strach z trestu, když budeme chyceni? Znamená to tolik, co objevila jedna samaritánská žena u studny během parného poledne.

Dnešní úryvek evangelia nás přenáší do jednoho z nejvíce Shakespearovských, dramatických střetnutí, které jsou v životě Ježíše. Jednoho dne, umořený a unavený svou chůzí, se zastavil, aby si odpočinul u studny. Jeho učedníci odešli do obchodů a nechali ho samotného. Objevila se žena cizí rasy, aby si nabrala vodu. Z toho co později zmíní v konverzaci, která následně vyvstala, můžeme hádat, že nechtěla přijít ke studni večer, protože to byl oblíbený čas žen z vesnice, které se tam vždy sešli a klábosili, a ona byla terčem jejich pomluv. Tedy stejně jako Ježíš byla sama.

Stojí za to si přečíst celý příběh (Jan 4:5-42), který musí být jedním z nejvíce zkoumaných a komentovaných textů jakékoli tradice.

Její samota ji neobrátila v zatrpklou či vystrašenou ženu. Nicméně byla sarkastická a (protože měla pět manželů) muži ji nedokázali zastrašit, dokonce ani ti, kteří pocházeli z kultur, kteří chovali nenávist k ženám. Počáteční verbální dohadování mezi ní a Ježíšem ukázalo její kurážnost a jeho otevřenost lidem všude tam, kde jsou, aniž by dal najevo jakoukoli povýšenost navzdory jeho vlastní nadřazené důležitosti. Toto střetnutí osobností, jako rovnocených, vyústilo v dramatický výsledek. Ona se vrátila ke své původní nevinnosti (a k její komunitě) a poznala (dokonce i v mužské postavě) pravdu, moudrost a lásku, která (jak si můžeme domyslet) byla tím, co ji vedlo skrze mnoho vztahů.

Byla nebojácná, ale přesto neměla (až do toho horkého poledne) tak blízkého partnera, který by ji dovolil využít této nebojácné svobody, aby milovala.

A my ano?

Pokud ne, hledáme na správném místě? Třeba by dobrým místem pro začátek mohla být studna.