Úterý Svatého týdne

Začali jsme setkání na ostrově Bere v rámci Svatého týdne. To částečně vysvětluje, proč mám zpoždění v posílání mých denních zamyšlení – za to se omlouvám úžasnému týmu překladatelů naší komunity, kteří je překládají do deseti jazyků.

Oceňuji, že si mnoho čtenářů těchto mých zamyšlení najde čas, aby mi poslali své komentáře. To mi připomíná, že jsme všichni součástí konverzace. Slovo „konverzace“ obvykle evokuje pocit, kdy mluví všichni dohromady, ale to je pozdní význam slova, myslím že ze 16. století. Původní význam slova byl navržen slibem sv. Benedikta „conversatio morum“, jako změna v hodnotách a v našem způsobu života.

Konverzace je v základu o „obracení se k“ něčemu spolu, trénování naši pozornosti ke společnému bodu a „žití spolu“ způsobem dívání se a vidění. (Dívat se na něco neznamená vždy vidět. Ale nejprve se musíte dívat než můžete opravdu vidět.)

Tento Svatý týden jsme v konverzaci mezi sebou navzájem, ale také s velkým příběhem posledních dní Ježíše. Avšak křesťanské písmo není ani sútrou či upanišadou. Velké intelektuální a teologické reflexe víry o osobě Ježíše, přijdou později.

Srdcem konverzace tohoto týdne je příběh. Může být matoucí, proč evangelia, jádro písma křesťanství, dávají tak nepřiměřeně velkou pozornost konci jeho života. Přesto, když si připomeneme poslední dny života někoho, koho jsme milovali, chápeme proč: smysl života a lásky je nejjasnější právě tehdy, když je nejvíce zranitelný a křehký. Meditace nás toto naučí, pokud ji necháme učinit nás prostými.