Pondělí druhého týdne doby postní

Právě jsem byl pár dní sám na ostrově Bere. Počasí bylo úchvatné. Zatímco my během doby postní neříkáme „sláva“, tak počasí ano. Sluneční světlo a náhlý vznik barev a předjarních scenérií, pár brzkých narcisek, jemný vánek, klidné moře a úžasná neustálá změna kontrastu. Těžko uvěřit tomu, že zde bouře bili do pobřeží, než se přesunuly do zbytku Evropy. Nebo že tu existují lidé, kteří bolestně truchlí tváří v tvář prázdné židli, a žijí bez partnera více než třicet let.

V takové situaci na jednu stranu musíte přijmout toto slavné počasí, vdechovat ho a jít ven se projít, jakkoli dlouho trvá, a nechat ho jít, když se další den deště vrací. Nicméně my teď vždy víme, jak dlouho to bude trvat. Ale možná je jednodušší být v přítomném okamžiku, pokud předpověď nesledujete. Na druhou stranu musíte nechat jít společníka, čelit budoucnosti bez něj a přesto růst v rostoucím smyslu jejich přítomnosti. Na obě strany je to o odpoutání se a znovuobjevení darovanosti věcí - o toku skutečnosti, který nelze zmrazit a rozmrazit, jak bychom chtěli.

Prostá místa, jako například ostrov Bere (doufám, že máte svoje a že jen druhým neříkáte, že je máte), nejsou únikem z reality. Jsou to hluboké, plně lidské, základní cesty žití v přítomnosti, ale se smyslem pro slávu života, který chápe všechno. V této bdělosti není žádné počasí špatné. Ale pokud je špatné a vy uvažujete „jak se s tím lidé mohou smířit“, znáte odpověď.

Slyšel jsem, že do některých místních meditačních skupin, které se zde setkávají každý týden za každého počasí, už chodí i děti. Kéž je vaše doba postní takovým časem pro vás.