Čtvrtek druhého týdne doby postní

Už jsem si o sobě začínal myslet, že jsem podivín, když jsem si začal všímat toho, že je v restauracích příliš hlasitá hudba. Když požádám číšníka, aby to trochu ztlumil, dívá se na mě, jako bych byl z jiné planety. Ale pak jsem zjistil, že to tak cítí i mnoho jiných – mladí i staří. Veřejné prostory jsou čím dál více koncipovány tak, aby zabránili osobní komunikaci a veškerý tento prostor naplnily médii.

Pro mnoho lidí v přestimulovaném a psychicky hlučném světě, je ticho cizí a děsivé, znamení něčeho špatného, něco jako přízrak strachu. A tato spirála zrychluje. Čím jsme hlučnější, tím hlučnější musíme být, abychom se vyhnuli velké ploše ticha, která se zdá být neobyvatelná a nepřekonatelná. Stále více nás mlčení ruší.

Existují různé druhy ticha na různých úrovních. Negativním druhem je odmítnout komunikovat. To vznikne, když hněv nebo nenávist vyvolá bariéry mezi námi a druhými, odstraňujíc tak důvěru a přirozenou lidskou zvídavost o druhých, což je základem vztahů. Nebudu s vámi mluvit, protože jste mě vyděsili hněvem či strachem, který jste ve mně vyvolali. Je tu ještě jiný druh negativního ticha generovaného chronickou izolací, což je dnes čím dál častější, díky kterému se mi budete zdát jako fantomové, něco z jiné dimenze, nezajímavé, protože tu není žádná důležitost. Takže zesílím svůj zvuk ve sluchátkách a zůstanu v hudbě nebo videu, které nepředstavuje žádnou hrozbu, protože nad tím mám úplnou kontrolu a navíc to blokuje jinakost světa.

Pravé ticho je mocné. Může přežít hluk, rozptýlení i izolaci, protože je to práce pozornosti (ve skutečnosti lásky) nesoucí ovoce člověka, spíše než digitálního připojení. Záblesk lidského úsměvu, který si vyměníme v tichu, překročí astronomické vzdálenosti izolace a odcizení, nedůvěry a strachu, během pár milisekund. Důkaz, že můžeme koexistovat v přátelském tichu a překonat svou počáteční nervozitu či rozpaky, otevírá srdce k unikátnímu druhu důvěrnosti bez jakýchkoli tužeb či strachu.

Nic není tak podobné Bohu jako ticho, říká Mistr Eckhart.

Praktiky doby postní a obecná nálada, kterou bychom měli chovat během tohoto období duchovního tréninku nás předurčují k získání smyslu a potěšení z ticha. Nejprve to může zahrnovat menší ponoření do médií. Digitální půst. Ale jde v podstatě o rozvoj kvality pozornosti, kterou přinášíme do každého okamžiku - jasně vidět a mít vztah k tomu co je před námi. Pokud meditujete vážně, je to nevyhnutelné. Meditace zvyšuje bdělost, protože posiluje vlnovou délku (síť) ticha.