Úterý Svatého týdne

Jan 13: 21-33, 36-38: Byla noc.

Dnes jsme požádáni se zaměřit na události poslední večeře. Je to šerosvit - ostrá konfrontace temnoty a světla. Těžké stíny jsou přístřeškem.

Stíny se objeví, když se světlo setká s odporujícím předmětem, který odmítá být (nebo nemůže být) průhledný. Tento odpor je egem a ubohý Jidáš se stal jeho symbolem. S těžkým srdcem Ježíš vidí a říká svým společníkům, že bude zrazen. Ví, že jeho konec musí zahrnovat naprosté zřeknutí se a opuštění. Oni neříkají "to nikdy". Je zajímá "kdo?". Každý doufá, že nebude tím zrádcem.

Jen mladý Jan, "ten, kterého Ježíš miloval", a který stál u paty kříže, se mohl odvážit zeptat "kdo?".  Ježíš dává kus chleba Jidášovi. Je to před nebo po slovech žehnání tohoto chleba? To se v Janově příspěvku nezmiňuje.  Satan vstoupí do Jidáše. A "byla noc" této veselé skupiny učedníků. Tato nádherná komunita ideálů brzy "vybuchne". Satan znamená odepření, odmítnutí, pevný odpor k síle světla, které odráží do temných stínů. V pozdějších křesťanských dějinách se nazývá antikrist, protože vypadá jako přijetí a úcta, ale ve skutečnosti je to takový odpor, jaký si jen dokážete představit.

Ti, do kterých v tomto smyslu Satan vstupuje, o tom nemají žádné ponětí. To je důvod, proč je to tak děsivé, strašidelné a nebezpečné. Korupce nejlepších je to nejhorší a nejhorší vždy bude nacházení způsobu pro ospravedlnění či oslavení sebe sama. Zrada je odporná a vždy bude používat "make-up". Ale ponořte se do tohoto stínu a naleznete zvláštní záři. Rumi ji možná viděl, když říká: "Jste-li milovník Lásky a máte-li úkol Lásky, vezměte ostrou dýku a podřízněte hrdlo plachosti.

Avšak v náročných chvílích je jen jediný způsob, jak se chránit před masivním sebeklamem - mít intimní vztah s pravdou, odpočívat na její hrudi. Dovolit sobě být tím, koho Pravda miluje. Toto odpočívání, toto dovolení tomu být milován, tato intimita s učitelem, který sám rozpouští ego, je smyslem meditace v křesťanské víře.

S láskou

Laurence Freeman

Anglický zdroj