Úterý 4. týdne doby postní

Jan 5: 1-16: "Vstaň, vezmi své lože a choď!"

Uzdravený muž si v tomto příběhu stěžuje, že mu nikdo nepomohl se dostat do magického rybníku v okamžiku, kdy anděl čeřil vodu. Čekal tam třicet osm planých roků: stejně dlouho, jako putovali Izraelité pouští (dle Deuteronomia).

Čeho je to symbolika? Máte problémy, bloky nebo komplexy? Máte je ve vašem charakteru nebo ve vašem životě, který je tu s vámi tak dlouho, jak si jen pamatujete? Máte záležitosti, na které jste se vykašlali, abyste je překonali, ale které stále způsobují mrzutost, stížnosti či sebelítost? Jakkoli je ta minulost vzdálená, tak příčina tohoto problému (zakořeněná hluboko v prvních vrstvách vašeho života) je s vámi spojena a udržována účinky smutku nebo hněvu, který způsobila.

Takže jsme sevřeni mezi dvěma mlýnskými kameny: historické trauma a pokračující post-traumatický stres. Minulost zaplavila a zneschopnila přítomnost, podobně jako počítačový virus, který napadá a zpomaluje provozní funkce. Jsme drženi v zajetí a zdá se nám, že nám nikdo nechce nebo nemůže pomoci.

Duch nemůže tolerovat takovou situaci a takové plýtvání. Kdyby měl šanci, třeba jen krátké setkání u magického bazénu, pronikl by člověkem, zaměřil se na problém a řekl: "Běž a vezmi tu zpropadenou podložku s sebou."

S láskou 

Laurence Freeman

Anglický zdroj