Středa Svatého týdne

Matouš 26: 14-25: "u tebe budu jíst se svými učedníky velikonočního beránka.“

Vlastně i v dnešní scéně můžeme opět cítit hanbu zrady. Je evidentně důležité čelit tomuto nepříjemnému prvku významu Svatého týdne.

Je to jako vytahovat společensky trapné téma do konverzace při příjemné večeři. Riskujete, že se stanete tím nejhorším společníkem a že už znovu nebudete pozváni. Asi jako když jíte tak, až vám padá od úst jídlo na zem a vy ho radši kopnete pod stůl, než ho vrátili před zrakem ostatních.

Tedy vynecháme téma zrady, které je ve velké míře klíčem k tomuto příběhu. Místo toho si v tomto příběhu vzpomeňme na souvislosti - jídlo a společnost, jakkoli chybující a slabou. Jsou lidé, kteří mají dar pro vytváření těchto příležitostí. Dokáží připravit jídlo a stůl se správným druhem symboliky - není ani příliš formální ani příliš neformální. Toto umění pohostinnosti je čím dál vzácnější dar. Umožňuje oslavy, vznik přátelství a sdílení se po celou dobu trvání jídla. Každá taková událost je druh eucharistie.

Možná je tu jeden důvod, proč eucharistie ztratila svůj význam pro lidi a proč náboženské obřady vypadají tak nepochopitelně, jak prázdná hra - vidíme jídlo jako individuální požitek a ne jako společné sdílení. Pro mnoho rodin, obzvláště v zemích blahobytu, vypadá sezení, jezení, mluvení a setrvání spolu až do konce jídla jako starosvětský zvyk. Je tu vždy něco jiného, co se dá dělat - něco stáhnout, na něco se dívat, s někým nějak komunikovat. Proti tomu vypadá společenství kolem stolu poměrně málo zajímavě, když už jste najezení do sytosti.

Ale jíst s ostatními je to samé jako modlitba. Je to čas, kdy jsme krmeni a živeni tím, kdo je sám pokrmem - stejně jako meditace s ostatními či slavné obřady, které začínají zítra. Musíme zůstat, čekat a nechat se být obslouženi. Nakonec, je to právě zrádce, kdo první opouští stůl. (Omlouvám se, že to zase vytahuji)

S láskou

Laurence Freeman

Anglický zdroj