Středa 4. týdne doby postní

Jan 5: 17-30: "neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal."

Přátelé jsou lidé, kteří tu jsou pro nás, kdykoli je potřebujeme. Často nevíme, kdo z našich známých jsou skuteční přátelé, dokud to okolnosti neodhalí. Myslíme si, že se na tyto lidi můžeme spolehnout, ale oni buď nejsou k dispozici, nebo sedí na dvou židlích, zrovna když potřebujeme, aby byli na naší straně. Na druhé straně jsou tu i lidé, které jsme dříve neocenili, a kteří ukazují nečekanou hloubku lásky a odvahy.

Tato připravenost k přátelství platí nejen v časech, kdy nás události kolem nás přemůžou a kdy se cítíme bezmocní a sami. Přátelé nás také příležitostně zachrání od nás samých. Naše vnitřní pnutí, ať už vysoké či malé, nás ohrožuje osobním zhroucením. Přítel nás zná dost na to, aby to poznal, a neodejde, ani když ho k tomu nutíme. Čeká a neurazí se. (Láska je trpělivá a laskavá). Nepodaří-li se nám oslovit přítele trpícího tímto typem izolace, i když naši nabídku pomoci odmítá, zklamali jsme my, náš přítel i samotné přátelství.

Přátelství, stejně jako vztah s Otcem, který popisuje Ježíš, je jako digitální Cloud. Všechno tady dole je v něm uloženo, nezeměpisně, ale je to přístupné z jakéhokoli fyzického místa v každém okamžiku. Oba přátelé jsou v tomto Cloudu vždy spolu. Ale oni jsou zároveň jednotlivci, žijící přátelství ve všech měnících se okolnostech života.

Možná, že toto pomůže pochopit, proč způsob tohoto popisu vztahu s Otcem zní jak hluboce intimně tak i mimo naše chápání. V určitých dimenzích vědomí se ocitáme v tom, co fyzikové nazývají "horizont události". Jako pozorovatelé cítíme, že je vše nejasné a vzdálené; cítíme, že cestujeme do bodu, ze kterého už není návratu. Ale pokud se přestaneme snažit pozorovat, náhle pocítíme domov a mír jako nikdy před tím.

Musíme trénovat toto probuzení. Smyslem Postní doby je trénink, který nás učiní víc vědomými a bdělými i v běžném životě. Díky tomu si pak můžeme uvědomovat mimořádnost života. To je další způsob, jak lze vidět meditaci, jako duchovní smysl Postní doby.

S láskou

Laurence Freeman

Anglický zdroj