Středa 2. týdne doby postní

Matouš 20: 17-28: "Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé."

Je úžasné, jak církev může opakovat tyto Ježíšova slova (přečtěte si celé evangelium na dnešek a jeho celkový protipól k systému sociální moci) z pozice hierarchie a výsad. Jediná věc, která ospravedlňuje církev, je přítomnost lidí uvnitř tohoto systému (mnichy nezahrnuji), kteří jsou si dobře a bolestně vědomi této nedůslednosti. Kdo může obviňovat lidi z opuštění této instituce? Více, v každém případě, než může ocenit lidi, kteří v ní zůstávají a poslouchají, opravdu poslouchají, slova mistra a trpí poznáváním tohoto nesouladu.

Doporučuji si tento měsíc poslechnout WCCM měsíční podcast. Přeskočte moji řeč a rovnou vyberte Leonardovo interview s mou kamarádkou a spolu-poutnicí Anne McDonnell. Mluví o své smrtelné nemoci a její zkušenosti přítomného a o přítomnosti, která se objeví, jakmile vstoupíme do přítomného. Její křesťanské meditační centrum je blízko Norwiche v Anglii (Nogg's Barn). Je to jedno z nevygooglovatelných míst na této planetě, kde žijí v pravdě. Miloval jsem - a naučil se - z jejích promluv o "náznacích nesmrtelnosti v meditaci" která ona (pochopitelně) pokládá za "obtížné vyjádřitelné" Její slova jsou učením bez sebevědomí učitele.

Duch služby a pravá pokora, která je mysticko-mravním jádrem evangelia, je nevyhnutelně spojena s vědomím smrtelnosti. Pokud jste zatím nespatřili tento aspekt Postní doby, doufám, že se tak brzy stane.

S láskou 

Laurence Freeman

Anglický zdroj