Sobota 2. týdne doby postní

Lukáš 15: 1-3, 11-32: "On přijímá hříšníky a jí s nimi!"

Podobně jako papež František, i Ježíš dostal větší pochopení a podporu mimo náboženské instituce, spíše než od nich samých. Ale to platí pro většinu radikálních myslitelů a reformátorů. Chápou základní jednoduchost jejich mise; a že zjednodušení složitých systémů moci je svázané s vytvořením si nepřátel.

Podobenství, které Ježíš dává v reakci na tento velmi kritický komentář, o jeho sdružování se s hříšníky, je o marnotratném synovi. Opět se ukazuje, jak mravní vize pochází z mystické zkušenosti. V našem díle výuky meditace, například, studentů obchodní školy je toto absolutním zdůvodněním. Probuďte zkušenost, ke které meditace vede, a zjistíte, že etická dilemata jsou stále snadněji pochopitelná a řešitelná. Zkušenost je silnější kalibr než argument. Jednáme dobře do té míry, do jaké vidíme jasně.

To podobenství (spíš by mělo být nazvané Podobenství o dvou bratrech) má jasný morální bod. Neodsuzujte pachatele poté, co se začal měnit. Povzbuzujte je, aby se mohli uzdravit čestným prohlášením, odpuštěním a přijetím, podobně jako otec, který pořádá oslavu pro jeho navracející se černou ovci. Co se týče osobností obou bratrů, která se zdá být blíže otci? Jsou v podstatě rovnocenné. Marnotratný bratr se plížil domů a čekal, že bude pokárán a nemůže pochopit povahu otcovy nezměrné lásky. Jsou to dvě strany ega v každém z nás. Jedna část, která chce běžet za požitky a druhá, která má ráda velkou mravní převahu a která se cítí ospravedlněná odsuzovat.

Jak si nesprávně vyložili otce, naše pravé já. V symbolice jeho radosti, v jeho opuštění vlastní důležitosti a v jeho čiré nadšené lásce, vidíme transcendentno, mystický rozměr podporující mravnost. Bez znalosti této základní pravdy, o radosti z bytí a bezpodmínečné lásky, ego zvítězí.

Pokaždé, když meditujeme, jsme jako marnotratný syn vracející se domů, aby byl objat, ale také jsme jako starší bratr, který se učí, že být dobrým je více než jen dělat dobro. Postní doba je čas, kdy zjednodušením vybraných aspektů našich životů a posílením naší disciplíny, kde jsme slabí, můžeme vidět sami sebe v každém z těchto tří charakterů a rozhodnout se - je to tak těžké? - kterým z nich chceme být.

S láskou

Laurence Freeman