Popeleční středa

Matouš 6: 1-6, 16-18: ať neví tvá levice, co činí pravice

Je vesmír přátelský? Einstein si myslel, že toto bylo hlavní otázkou moderního člověka. Duchovní moudrost říká že ano, a znamením toho je způsob, kterým nám jsou dány druhé šance. Problém je v jejich rozpoznání a v uvěření, a ne v depresích z toho, že svět neplní naše požadavky včas. Postní doba nám nabízí šanci stisknout a lehce držet prst na tlačítku reset.

Liturgický čas běží současně s časem práce i s časem odpočinku. Pokud to přijmeme, ("Dnes začínám půst"), tak vlastně běží napříč veškerým časem. A v následujících čtyřiceti dnech může zářit a obnovit veškeré naše prožívání času. Takto se dostáváme bdělí do bezčasového okamžiku Vzkříšení, s větší šancí zažít moc jeho stálé přítomnosti.

Jak v tomto období získat co nejvíce? Velkoryse a zcela se oddejte meditaci dvakrát denně. Obejměte další dvě realistické, ale přesto nadějné praktiky k rozvinutí sebekontroly, jako cesty k osobní svobodě, vysvobození z úzkosti, z nutkavého jednání či strachu. Jedna by měla zahrnovat umírněnost a druhá naopak zvýšené úsilí. Zredukujte (či úplně zanechte) něčeho, co děláte přespříliš - např. pití alkoholu či plýtvání časem. A přidejte něco, čeho děláte málo - např. jednou denně neposuzující akt laskavosti někomu v nouzi nebo prostě buďte milí na lidi, kteří Vás obtěžují.

A čtěte evangelium dne, které budou v součástí těchto Denních zamyšlení. Mohli byste se z něho naučit krátký verš, který vypisuji v úvodu každého zamyšlení. Přivítejte druhou šanci zůstat přítomnými, bdělými a prostými, kterou nám dává postní doba tento rok.

S láskou

Laurence Freeman

Anglický zdroj: http://1url.cz/HIs6