Neděle Svatého týdne

Mk 14 a 15: Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu.

Pečovatelé o umírající říkají, že nejdůležitější složkou dobré smrti je smysl. A smysl znamená spojení. Pocit sounáležitosti, pocit spojení s druhým nebo s odlišností samou.

Smysl je více než vysvětlení. V těchto nevyhnutelných setkáních s realitou zní vysvětlení i dogma prázdně. (Jak rádi bychom udělali cokoliv, abychom unikli realitě!). V takové době se ocitáme zcela bezbranní a vystaveni soudu skutečnosti. Pojem se změní v pravdu a my bychom chtěli utéct tak daleko, jak je to jen možné.

Je to právě celistvost, na které záleží, a která působí, že Umučení Krista je tak absolutní a tak velkou branou pro veškeré lidstvo, aby mohlo vstoupit do celé, nerozlišené, drsné reality. Pak jsme vedeni do takové zkušenosti, která je tak moc mimo naší bezpečnou zónu a povědomí, že ji nemůžeme ani vysvětlit ani ovládat.

Prostě se to stane - zničující ztráta či zklamání, dramatický zvrat našich očekávání či snů, otočení vzhůru nohama všeho. V takových chvílích je naší jedinou obranou pocit bezbrannosti, protože to je jediná věc, je to ta nejopravdovější věc, se kterou se můžeme ztotožnit. Nejen naše slabost, ale naše přijetí slabosti, dokazuje (navzdory všemu), že je naší silou a nezdolností. Toto nás přenese z vesmíru ega, které je pouze odrazem a zastoupením skutečnosti, do jiného světa.

Ale jak můžeme najít útočiště v bezmoci?

Objeví se znamení. Žena pochybné pověsti rozbije sklenici a vyplýtvá drahocenný olej vylitím na naši hlavu. V jiném světě by olej mohl být prodán a peníze mohly být použity na podporu udržitelného rozvoje organizace. Ale v tomto světě se stává symbolem. Říká nám, že rozbití, může být uzdravením. Že oběť může znamenat poctu. Že to, co vypadá jako marné gesto, může změnit celé vnímání kohokoli, kdo má oči k vidění.

Dnes začínáme vstupovat do toho, na co jsme se připravovali čtyřicet dní.

Zpočátku nám meditace umožní bolestně pocítit všechny způsoby, kterými se ego snaží unést naše reakce, kontrolu a rozhodování. Pak nás meditace donutí uvědomit si, že můžeme změnit naše uvězněné vzory a že lze předrátovat celý systém ega. Nyní začínáme vidět, jak to funguje.

Kdy jste naposledy někomu vylili drahocenný olej na hlavu? Jak říká Rumi: "Jste znamení a hledač znamení; není žádné lepší znamení než hledač znamení."

S láskou

Laurence Freeman

Anglický zdroj