Pátek 3. týdne doby postní

3. týden doby postní

Doufám, že ještě nejste unaveni semínky, protože tu je ještě další podobenství, které se jimi zabývá. Je to nejslavnější semínkové podobenství, prosté a nevyčerpatelné. Nedogmatické, ale nenechá nás jít, dokud si ho nepřečteme. (Lk 8:5-8)

Rozsévač vyšel rozsévat semínka. Sypal je všude, ale s různými výsledky. Některé spadlo podél cesty, kde ho snědli ptáci. Žádná reakce, předpokládaná ztráta. Některá spadla na kamenitou půdu a dokonce vzešla, ale pro nedostatek vlhkosti uschla. Rychlá reakce, ale špatné podmínky. Selhání. Některá padla do trní, které rovněž rostlo, a brzy vzešlá semínka zadusilo. Špatná společnost. Zklamání. Některá padla na dobrou půdu a rostla zdravě, přinesla stonásobný výnos. Úspěšný výsledek přírody.

Ježíš předal tento příběh, který jsme si převyprávěli, velkému zástupu lidí, který se hrnul z města, který ho chtěl vidět a slyšet. Řekl toto podobenství rostoucímu davu: několik skutečně hledajících, několik zvědavých, několik prostě sledovalo dav, a připojili by se vlastně ke každému davu. Neuvědomil si snad, že jeho slova padají do uší jako semínka v podobenství padaly do různých typů půdy? Pokud by chtěl vyhrát nad nimi nade všemi a užít si krátkodobé ceny Oskara, musel by zvolit jinou zprávu, která by nebyla tak plná pravdy pohřbené v její očividné prázdnotě. A na konci vhazuje míč do ringu slovy: “Kdo má uši k slyšení, slyš.” Naše vlastní uši jsou půdou do které padá semínko jeho slov.

Toto může vést k různým závěrům týkajícím se davu - který nyní zahrnuje řekněme dvě stovky generací, které od té doby slyšely ten samý příběh. Nebo dvacet století předávání lidí, z ruky do ruky, aby nás spojili s prvním učením. Můžeme usoudit, že všichni jeho posluchači byli roztříděni ve smyslu jejich vnímavosti k semínku jeho učení. Pak je to smůla pro každého, kdo není v kategorii dobré půdy. A většina z nás by mohla mít dojem, že tam není. Opravdu produkujeme stonásobek vkladu, který on do nás vložil?

Nebo můžeme konstatovat, že v různou dobu, v různé fáze našeho života, v různých náladách, které podléhají různým podmínkám, každý z nás obsahuje všechny reakce. Konec konců většinou jsme všichni vcelku nestálí.

Při hledání ztraceného času vidíme mnoho našich neúspěchů a zmeškaných příležitostí, mnoho nedorozumění a mnoho hloupostí. Pokud nemůžeme, ostatní to na nás hodí.

Semínka, která ptáci sezobají dříve než vzklíčí, krátce žijící a udušená naklíčená semínka - nejsou také součástí velkého cyklu přírody? Je opravdu něco promarněno? Opravdu něco umírá? Samozřejmě. Ale když je to přijato a viděno ve velkém obrazu, jak to viděl Wittgenstein, pak se toho dotkne “vykupitelská láska”. Jaká síla je větší při klíčení semínka našeho života: selhání nebo odpuštění?