Čtvrtek 1. týdne doby postní

Matouš 7: 7-12: Proste a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.

Musí v tom být háček.

Samozřejmě že je! Snad si nemyslíš, že Bůh, vesmír, cokoliv, se ti chystá dát cokoliv co chceš, kdykoli a jakkoli si to objednáš, jako u doručovatelské služby – je snad Bůh rozvážeč pizzy?

Ne, samozřejmě že není. Ale on řekl (a on je Syn Boží, že?), že stačí když požádáš a dostaneš to. Dobrá, tohle je tedy to, o co bych chtěl požádat a opravdu to není tak  sobecké, jak to zní. Nejsem hloupý, mimochodem. Snažím se mít víru. Pokud bych dostal to, oč jsem žádal, byl bych byl opravdu šťastný člověk, a pak by bylo snadné být velkorysý a milý k ostatním. Přemýšlel jsem o tom hodně – ne, nefantazíroval – opravdu přemýšlel. Vím, co mě učiní dobrým člověkem. Toto jsou prostě základní požadavky.

Řekni mi je.

Vím, možná zní trochu přízemně.

Ven s tím tedy...

Dobrá, já ti je tedy pošeptám. Toto je to, o co bych chtěl požádat... (šeptání)

Chápu to. Můj seznam přání by vypadal podobně. Není nijak výstřední. Materiální a emocionální jistoty, dobrý zdravotní stav, (a také zahrnuješ dobrý sex), a pěkné bydlení, aby sis to všechno užil.

Víceméně ano. Mohl bych pak dělat tolik dobrého ve světě, pokud bych to všechno měl.

No, není nemožné, že bys to všechno nemohl získat – dokonce během pár desetiletí, pokud budeš mít štěstí. Ale jak víš, ptal ses, jestli v tom není háček. A Ano. Zde je: cokoli si přeješ, co by ostatní měli dělat tobě, dělej ty jim.

Hned? Před tím než mi to bude doručeno?

Přesně tak.

Jo, a meditovat dvakrát denně, že?

Ano, to by ti mohlo pomoci se čtením Písma.

 

S láskou

Laurencence Freeman

Anglický zdroj